Verleiding of intuïtie?

Hoe weet je wie er praat?
Is het de stem van de verleiding of de stem van intuïtie?

De stem van verleiding is opdringerig.
Deze stem laat je hart sneller doen kloppen, bij de aanblik van iets.
Het geeft je een gevoel van schaarste.
De stem vertelt je dat je binnenkort weleens te laat zou kunnen zijn, dat je kans dan voorbij is.
Deze stem praat vanuit angst.
En geeft je het gevoel dat je snel moet handelen om aan je verlangen te voldoen.
En als je dat verlangen invult, dan zul je geluk ervaren.

De stem van intuïtie is rustig, zacht.
Intuïtie is als een vlinder in je buik.
Intuïtie dwingt niet.
Intuïtie is vluchtig, maar blijft volhouden op een liefdevolle manier.
Intuïtie probeert je te leiden door telkens weer op je pad te verschijnen.
Intuïtie leidt en dwingt nooit.
Intuïtie gelooft in overvloed.
En weet dat voor alles een juiste tijd is.
Er zijn geen gemiste kansen.
Er zijn alleen keuzes.
De keuze om wel of niet naar je intuïtie te luisteren.
Geen van beide is goed of fout.
Het is slechts een keuze die je maakt.