Ontvangen

Mag ik ontvangen?
Nee, ik mag dat niet.
Ik wil ervoor betalen, alsjeblieft. Geef me niets.
Het maakt me bang.
Waarvoor eigenlijk?
Om iets terug te moeten doen?
Nee, dat niet eens.
Dat zou ik het liefste doen. Iets terug doen.
De balans herstellen.
Ik durf niet te ontvangen.
Het is eng.
Het maakt me zenuwachtig.
Ongemakkelijk. Nerveus
Ik verzet me. Ik wil het niet.
Neem het maar weer terug.
Ik wijs af.
Omdat ik bang ben liefde te ontvangen.